Wednesday, April 9, 2008

Mata Air Zam-Zam

Air Zam-Zam

Air Zam-Zam

Subbahanallah.. maha suci Allah :y

Abdullah Al Magribi berkata:
Orang fakir ( yaitu orang yang hidupnya melulu untuk ibadah kepada Allah yang sepi ( bersih) dari kedunian walaupun dia tidak menjalankan sesuatu dari amal-amal yang mulia, dia itu lebih utama daripada orang-orang ahli ibadah yang selalu memikirkan masaalah dunia . Bahkan sedikit amal orang fakir yang bersih dari kedunia. bahkan sedikit amal orang fakir yang bersih dari keduniaan lebih utama daripada amal yang bergunung-gunung dari orang yang ahli keduniaan.